zawory kulowe


Przepustnice są specyficznym rodzajem zaworu. Ich działanie zbliżone jest do działania zaworu kulowego, który umożliwia efektywne wyłączanie lub włączanie przepływu. Przepustnice, jako zawory, są  stosowane najczęściej, gdyż kosztują mniej, niż alternatywne konstrukcje zaworów, są lżejsze, więc potrzebują mniej wsparcia, zarówno przy instalacji, jak i w późniejszym stosowaniu. Konstrukcja przepustnicy oparta jest na dysku znajdującym się w środku rury, przez który poprowadzony jest pręt, wyprowadzony następnie do siłownika po zewnętrznej ścianie zaworu. Obrót siłownika powoduje obrót dysku równolegle lub prostopadle do kierunku przepływu. W przeciwieństwie do zaworu kulowego, krążek zawsze znajduje się w strumieniu. Dlatego też przepustnice znalazły na ogół zastosowanie w sieciach, które wymagają dławienia cieczy, gazów lub zawiesin przez dłuższy czas. Istnieją różne rodzaje przepustnic, przystosowane do szeregu ciśnień i różnych zastosowań. Przepustnice znane są głównie z ich użycia w silnikach spalinowych i lotniczych, ale znalazły także zastosowanie w sieciach wodociągowych, klimatyzacji, oraz w przemyśle do regulowania przepływu powietrza, gazów, cieczy czy pary wodnej. Regulacja taka może być dokonywana ręcznie albo automatycznie. Atutem przepustnic jest to, że otwierają się znacznie szybciej w porównaniu z zaworami wieloobrotowymi, dodatkowo są mniejsze niż inne kurki, wobec czego idealnie nadają się do montażu w ograniczonej przestrzeni. Szybkość zamykania i otwierania zaworu, w połączeniu ze szczelnym zamknięciem przepustnicy całkowicie eliminuje straty i wycieki, jakie mogłyby się pojawić przy zastosowaniu zaworów tradycyjnych. 

Najnowsze artykuły:

Tagi dla artykułu:

Top